Search
2019_OOG_INTERIEUR_00052

Samenwerking met andere zorgaanbieders

Oog Psychologen is onderdeel van het concern Mutsaersstichting. Binnen het concern werken we samen met onder andere Zorgokee, Mutsaersstichting, Buro Maks, Hoeve de Kaolder en Plinthos. De samenwerking bestaat o.a. uit: consultatie, doorverwijzing, intervisies en opleidingen.

Ook werkt Oog Psychologen samen met verwijzers zoals de huisarts. De behandelaren van Oog Psychologen werken op bepaalde dagen op externe locaties in de omgeving van Eindhoven. Hierdoor ontstaat er directe verbinding en nauwe samenwerking tussen de behandelaren en verwijzers. De samenwerking bestaat o.a. uit: consultatie, verwijzing en doorverwijzing.

Het samenwerkingsverband met PsyZorg is een samenwerking tussen kleine psychologenpraktijken. Hier werken we samen o.a in ontwikkeling inhoud van behandelingen, invoegen online behandeling, samenwerking met huisartsen en wachttijden.

De samenwerking met GGZE bestaat uit uitwisseling van personeel betreffende opleidingsroutes voor medewerkers die de GZ-opleiding volgen.

Het project Samen Verder in Eindhoven is een samenwerking tussen een groep GGZ-instellingen en praktijken o.a. gericht op het terugdringen van wachtlijsten. Hier zijn ook de gemeente Eindhoven en enkele zorgverzekeraars (CZ en VGZ) bij betrokken.

De samenwerking met Connection verslavingszorg voor onderlinge doorverwijzing bij enerzijds verslavingsproblematiek en anderzijds diagnostiekvraag.

Oog Psychologen heeft een samenwerking met Praktijk Frumea. Deze samenwerking richt zich op de doorontwikkeling van behandeling en kennisuitwisseling specifiek gericht op hoogbegaafden.

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven