Zoek
2019_OOG_INTERIEUR_00048

Dyslexie en Selectief Mutisme

dyslexie en selectief mutisme

Oog biedt vergoede en particuliere (niet vergoede) zorg aan kinderen en jongeren en
hun ouders of opvoeders (waaronder school) op het gebied van zorg en onderwijs en
voorziet in een breed aanbod voor kinderen en jongeren. 

Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Leerproblemen; zoals dyslexie (waaronder ernstige dyslexie; ED) en dyscalculie.
  • Selectief mutisme.

Onderzoek

Het kan zijn dat er nog weinig zicht is op de (oorzaak van de) zorgen en vragen
die er zijn. Dan kan diagnostisch onderzoek worden ingezet. Hiervoor zullen
enkele afspraken gepland worden. Er wordt dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt
van gesprekken, observaties, tests en vragenlijsten. We streven ernaar u en uw
kind inzichten en verklaringen te geven, om vervolgens te komen tot adviezen
die op maat zijn. In een adviesgesprek proberen we samen met u een verband
te leggen tussen de resultaten van het onderzoek en de relatie met de klachten
en zorgen. Dit geeft richting aan hoe u het beste verder geholpen kunt worden.

BEHANDELING

Afhankelijk van uw vraag of naar aanleiding van psychodiagnostisch onderzoek kan
behandeling gestart worden. Bij de start van de behandeling wordt samen met u en
uw kind een behandelplan opgesteld. Hierin wordt duidelijk waaraan gewerkt wordt,
hoe dit gedaan wordt en wat van wie verwacht wordt. Als ouders wordt u nauw
betrokken bij de behandeling en de behandeling wordt met regelmaat geëvalueerd. Er
wordt gewerkt vanuit verschillende methoden, waaronder cognitieve
gedragstherapie, EMDR, mindfulness, oplossingsgerichte methoden en er kan gewerkt
worden met spel of andere creatieve vormen. Wij bieden ook behandeling voor
ernstige dyslexie (ED).

Behandeling voor ernstige dyslexie (ED)

In de dyslexiebehandeling werken wij met de fonologische en leertheoretische methode; in het kort de F&L-methode (meer informatie is te vinden op www.fenlexpertisecentrum.nl). Deze methode combineert fonologische met cognitieve vaardigheden en gaat uit van de klanken van de taal. Er wordt een kleurcodering gebruikt die de taalstructuur zichtbaar maakt en er worden regelsymbolen gebruikt om de klank- en regelstructuur van het taalsysteem zichtbaar te maken. De behandeling richt zich erop het taalsysteem opnieuw op te bouwen. Hierbij is veel ruimte voor expliciete instructie en inoefening en het aanleren en
oefenen van (lees-)strategieën.

Behandeling voor selectief mutisme

Kinderen of jongeren met selectief mutisme kunnen spreken (en doen dit vaak thuis voluit), maar doen dit niet (of nauwelijks) in bepaalde situaties (zoals op school). Angst of spanning, en soms een jarenlang gedragspatroon, maakt dat dit niet lukt in bepaalde situaties. Bij Oog zien we kinderen of jongeren met selectief mutisme en helpen we hen bij het durven communiceren en spreken. Dit doen we door een behandeling met gedragstherapeutische principes. We gaan hiervoor vaak naar school om het kind of de jongere daar te behandelen, waarbij we nauw samenwerken met de leerkracht en ouders.

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven