2019_OOG_INTERIEUR_00036

Diagnostiek

Wij doen verschillende onderzoeken om kwesties rond ontwikkeling of intelligentieniveau te verklaren. Psychodiagnostisch onderzoek vindt over het algemeen plaats bij kinderen, onderzoek naar het intelligentieniveau kan ook bij volwassenen worden uitgevoerd.

Intelligentieonderzoek (2+)

Wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van de intelligentie kan een intelligentieonderzoek worden gedaan. We doen dit bij kinderen vanaf 2 jaar, jongeren, jong volwassenen en volwassenen.  

Met behulp van een uitgebreide intelligentietest (WISC-V/WAIS-IV) krijgen we  een beeld van de totale intelligentie, maar vooral ook van het profiel van de verschillende deelgebieden van cognitieve capaciteiten, zoals talige vaardigheden, visueel-ruimtelijke vaardigheden of de snelheid van informatieverwerking. Op basis daarvan geven wij jou concrete adviezen.

Praktische informatie
Het onderzoek wordt individueel afgenomen en duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur. Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intakegesprek plaats. Na het onderzoek volgt een uitslaggesprek waarin de resultaten en adviezen worden besproken. Ook ontvang je een schriftelijke rapportage van het onderzoek. Het onderzoek en de gesprekken vinden plaats op onze hoofdlocatie aan de Bogert 10 in Eindhoven.

Als ouder kun je ervaren dat je kind moeite heeft met bepaalde dingen. Misschien in de omgang met anderen of om zich te concentreren in de klas. Een psychodiagnostisch onderzoek kan verklaren hoe dit komt en geeft inzichten in hoe ermee om te gaan.

Bij psychodiagnostisch onderzoek wordt door middel van gesprekken, vragenlijsten, observaties en psychologische tests gekeken naar het ontwikkelprofiel van het kind. Zowel sterke kanten, als eventuele moeilijkheden in de ontwikkeling worden op deze manier volledig in kaart gebracht. Wellicht is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, ADHD of ADD. Een onderzoek kan dit uitwijzen en uitsluiten. De uitkomsten van het onderzoek verklaren niet alleen wat er aan de hand is met het kind, maar ook hoe de omgeving hier het beste mee om kan gaan. Wij voorzien zowel jou als je ouders van advies, maar formuleren ook adviezen voor de school.

Praktische informatie
Het onderzoek bestaat uit meerdere afspraken die in overleg worden ingepland. Alle afspraken rondom het onderzoek vinden plaats op onze hoofdlocatie aan de Bogert 10 in Eindhoven.

Psychodiagnostisch onderzoek (18-)

OOG voor diagnostiek (18+)

Binnen onze behandelingen hebben wij OOG voor diagnostiek omdat wij samen met jou willen snappen waarom je bepaalde klachten hebt. Door met elkaar in gesprek te gaan proberen we hierop een antwoord te vinden zodat we de klacht(en) op een juiste manier kunnen behandelen. Wanneer blijkt dat er uitgebreider onderzoek nodig is om de klachten te begrijpen, kunnen wij een psychologisch onderzoek inzetten. Samen met onze onderzoeker ga je dan op zoek naar een antwoord op de vragen die gesteld zijn. We doen dit door uitvoerig met elkaar, en wanneer nodig met je omgeving in gesprek te gaan. De onderzoeker kan adviseren om daarbij ook vragenlijsten af te nemen. Alle informatie wordt verzameld in de onderzoeksrapportage die we met jou en je verwijzer bespreken. Je bent eigenaar van deze rapportage en wij zullen deze niet zonder schriftelijke toestemming verder verspreiden. Het doel van het psychologisch onderzoek is altijd dat we de juiste behandeling kunnen adviseren. 

Praktische informatie
Het onderzoek bestaat uit meerdere afspraken die in overleg worden ingepland. Alle afspraken rondom het onderzoek vinden plaats op onze hoofdlocatie aan de Bogert 10 in Eindhoven.

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven