Search
2019_OOG_INTERIEUR_00036

Psychodiagnostisch onderzoek

Wij doen zowel psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen, adolescenten als volwassenen. Dit doen wij enkel als er een onderliggende behandelvraag is en het psychodiagnostisch onderzoek van toegevoegde waarde in de toewijzing van de best passende zorg. Afhankelijk van de gestelde onderzoeksvraag geven wij vorm aan het psychodiagnostisch onderzoek. Dit doen wij altijd in overleg met u en de verwijzer. Hieronder wordt voor zowel 18- als 18+ een korte omschrijving gegeven van wat u kan verwachten.

Intelligentieonderzoek (2+)

Wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van de intelligentie kan een intelligentieonderzoek worden gedaan. We doen dit bij kinderen vanaf 2 jaar, jongeren, jong volwassenen en volwassenen.  

Met behulp van een uitgebreide intelligentietest (WISC-V/WAIS-IV) krijgen we  een beeld van de totale intelligentie, maar vooral ook van het profiel van de verschillende deelgebieden van cognitieve capaciteiten, zoals talige vaardigheden, visueel-ruimtelijke vaardigheden of de snelheid van informatieverwerking. Op basis daarvan geven wij jou concrete adviezen.

Praktische informatie
Het onderzoek wordt individueel afgenomen en duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur. Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intakegesprek plaats. Na het onderzoek volgt een uitslaggesprek waarin de resultaten en adviezen worden besproken. Ook ontvang je een schriftelijke rapportage van het onderzoek. Het onderzoek en de gesprekken vinden plaats op onze hoofdlocatie aan de Bogert 10 in Eindhoven.

Als ouder kun je ervaren dat je kind moeite heeft met bepaalde dingen. Misschien in de omgang met anderen of om zich te concentreren in de klas. Een psychodiagnostisch onderzoek kan verklaren hoe dit komt en geeft inzichten in hoe ermee om te gaan.

Bij psychodiagnostisch onderzoek wordt door middel van gesprekken, vragenlijsten, observaties en psychologische tests gekeken naar het ontwikkelprofiel van het kind. Zowel sterke kanten, als eventuele moeilijkheden in de ontwikkeling worden op deze manier volledig in kaart gebracht. Wellicht is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, ADHD of ADD. Een onderzoek kan dit uitwijzen en uitsluiten. De uitkomsten van het onderzoek verklaren niet alleen wat er aan de hand is met het kind, maar ook hoe de omgeving hier het beste mee om kan gaan. Wij voorzien zowel jou als je ouders van advies, maar formuleren ook adviezen voor de school.

Praktische informatie
Het onderzoek bestaat uit meerdere afspraken die in overleg worden ingepland. Alle afspraken rondom het onderzoek vinden plaats op onze hoofdlocatie aan de Bogert 10 in Eindhoven.

Psychodiagnostisch onderzoek (18-)

OOG voor U (18+)

Een psychodiagnostisch onderzoek is bedoeld om uw klachten beter te begrijpen en adviezen te geven voor verdere behandeling. De inhoud en het verloop van elk psychodiagnostisch onderzoek is anders en afhankelijk van de onderzoeksvraag die is gesteld.

Na aanmelding wordt er een telefonische screening met u gepland waarin eerst wordt gekeken of Oog Psychologen de onderzoeksvraag daadwerkelijk kan beantwoorden en u daarna een mogelijk passend behandelaanbod kan bieden. Is dit niet het geval dan wordt u terugverwezen naar de huisarts. Als dit wel passend is dan volgt een uitnodiging voor de intake en zal u worden gevraagd om daaraan voorafgaand eerst een tweetal vragenlijsten in te vullen. Het eerste gesprek wordt gevoerd door één of twee onderzoekers. In dit gesprek zal de ontvangen informatie verder worden besproken en is er ruimte voor uw vragen. U kunt ook iemand uit uw naaste omgeving meenemen naar dit gesprek. Na het eerste gesprek wordt de verdere opzet van het onderzoek met u besproken. Het kan zijn dat er nog meerdere gesprekken volgen, tests of vragenlijsten worden afgenomen, en/of wij u vragen iemand mee te nemen die u als kind goed gekend heeft bijvoorbeeld een ouder, broer of zus. U krijgt altijd uitleg over wat we willen doen en waarom.   

Na het psychodiagnostisch onderzoek zal de onderzoeker de resultaten uitwerken in een rapport. Wanneer deze is afgerond, zal er een terugkoppelgesprek met u worden gepland. Wij raden u aan om ook dan iemand mee te nemen. Tijdens dit gesprek heeft u het recht om het rapport in te zien en op feitelijke onjuistheden te corrigeren. Als u dat wenst dan ontvangt u een kopie van het psychodiagnostisch rapport. Wij vragen u dan om te tekenen voor ontvangst.

Wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Al uw gegevens worden dan ook strikt vertrouwelijk behandeld. Het psychodiagnostisch rapport wordt alleen aan u en de verwijzer van het onderzoek gericht. U heeft het recht de rapportage aan uw verwijzer tegen te houden

Praktische informatie

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven