Zoek
2019_OOG_INTERIEUR_00093

Hoe is een behandeling opgebouwd

Oog Psychologen biedt verschillende behandeltrajecten aan: kort, middel en lang. Deze trajecten bestaan uit een X-aantal sessies. De behandelaar zal hier bij de start van een behandeling meer informatie over geven.

De behandeling start met een aanmelding. Daaropvolgend volgt er een screening en intake. Na de intake komt er een behandelovereenkomst tot stand waarin de cliënt actief meebepaald over de doelen in een traject. Vervolgens start het behandeltraject. De behandeling bestaat uit evidence based therapieën. Na elke 3 maanden wordt het behandelplan geëvalueerd.

Tenslotte volgt de afronding van de behandeling en een eindevaluatie. Na afronding van een behandeling kan een cliënt verwezen worden naar een externe hulpaanbieder, kan er opgeschaald worden naar de SGGZ of kan een cliënt terugverwezen worden naar de huisarts. Het traject wordt afgesloten met een afsluitbrief, deze brief wordt gestuurd naar cliënt en verwijzer.

Linkje naar uitleg WGBO

 

Hoe worden naasten betrokken

Oog Psychologen hanteert een systemische visie. Tijdens een behandeling van Oog Psychologen wordt er gekeken naar het betrekken van naasten. We betrekken naasten zoveel mogelijk vanuit de wens van de cliënt. Tijdens de intake wordt er gevraagd naar het netwerk of bepaalde sleutelfiguren en of de cliënt wenst deze personen te betrekken bij het behandeltraject. Als er vanuit bepaalde problematiek het belang wordt geacht om naasten te betrekken zal de behandelaar hierover in gesprek gaan met de cliënt. Op welke manier het netwerk wordt betrokken in een behandeling verschilt per cliënt. De cliënt en behandelaar maken hier samen afspraken over.

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven