2019_OOG_INTERIEUR_00078

Kosten en vergoeding

Wij zijn een erkende praktijk voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Lichte tot matige aandoeningen vallen onder de G-BGGZ. Meervoudige, complexe psychische aandoeningen worden behandeld in de gespecialiseerde GGZ. 

In grote lijnen zetten wij graag voor je uiteen wat vergoed wordt en wat niet. Voor gerichte informatie specifiek van toepassing op jouw situatie adviseren wij je om contact op te nemen met de gemeente waar je woont (18-) of je zorgverzekering (18+).

Vergoedingen basis en specialistische zorg 18-

De zorg voor kinderen en jeugd tot 18 jaar wordt sinds 2015 bekostigd door gemeenten. Er geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Wel is een verwijzing noodzakelijk. Afhankelijk van de behandeling die ingezet wordt, kan bepaald worden of zorg valt onder de gemeentelijke vergoedingen of niet. Voorbeelden van behandelingen die vergoed worden zijn:

Wanneer je niet in aanmerking komt voor gefinancierde zorg door de gemeente of wanneer je een persoonlijke voorkeur hebt voor het zelfstandig voldoen van de kosten, kan gekozen worden voor een traject op eigen kosten. 

Voordat een behandeling start vindt een telefonische screening plaats om in te schatten of wij de gevraagde hulp kunnen verlenen. Wanneer dat het geval is, wordt een intake ingepland en wordt een behandelplan opgesteld dat in een adviesgesprek wordt besproken. De kosten voor dit intakepakket bedragen € 300,00. Per daaropvolgend behandelconsult wordt een tarief in rekening gebracht van € 107,00. Een eventueel onderzoek kent vaste tarieven afhankelijk van het onderzoek. We onderscheiden hierin 2 varianten:

Capaciteitenonderzoek: een intelligentietest, inclusief verslag, sterkte-/zwakte analyse en een adviesgesprek bedraagt € 700,00.

Meervoudig onderzoek: De afname van een intelligentietest en/of neuropsychologische testdiagnostiek en/of sociaal-emotioneel onderzoek en ontwikkelingsanamnese inclusief verslag, sterkte-/zwakte analyse en een adviesgesprek bedraagt € 2.100,00.

Eigen kosten voor behandelingen of diagnostiek

GGZ Zorg (voor 18+) wordt vergoed vanuit de basisverzekering en heeft dus invloed op het eigen risico. Neem voor meer informatie contact op met de zorgverzekeraar.

Vergoedingen GGZ 18+

Wij hebben met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten in 2022.

Let wel, met een enkele zorgverzekering zijn we, op moment van schrijven (18 januari 2022) nog in de afrondende fase van onderhandeling en kan het zijn dat onze praktijk nog niet zichtbaar is op de website van je zorgverzekering. Heb je hier vragen over neem even contact op met onze praktijk (cliëntenbureau volwassenzorg).

Om de kosten rechtstreeks bij de verzekeraar te declareren hebben wij een geldige verwijsbrief nodig. (verwijsbrief mag bij aanmelding niet ouder dan 9 maanden zijn)  

GGZ zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en heeft dus (elk jaar) invloed op het eigen risico. Neem voor meer informatie contact op met de zorgverzekeraar.

Vergoeding volgens het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM) vanaf januari 2022 voor 18+ 

Animatie ‘Het zorgprestatiemodel. Ben jij er al bekend mee?’

Opmerking: De voor jou geplande tijd wordt in rekening gebracht bij de zorgverzekering. Wanneer de geplande tijd meer dan een kwartier afwijkt wordt de gerealiseerde tijd aangepast.

Heb je nog vragen?

Vragen over de vergoedingen van de zorgverzekeraar of wil je meer informatie over onze behandelmogelijkheden? Neem dan contact op met onze cliëntenadministratie of met je zorgverzekeraar.

Niet nakomen van afspraken

Wanneer een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de verzekeraar en zijn dus voor eigen rekening.

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven