Kosten en vergoeding

oogPsychologenpraktijk Oog is een erkende praktijk voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Lichte tot matige psychische aandoeningen vallen onder de GBGGZ Meervoudige, complexe psychische aandoeningen worden behandeld in de gespecialiseerde GGZ.

Ketenzorg
Neemt u deel in het ketenzorgprogramma Pozob of DOH, dan gelden er andere regels. De consulten worden niet door uw zorgverzekering vergoed, maar bij de huisartsenorganisatie, hierdoor wordt uw eigen risico niet aangesproken. Of u deelneemt in de Ketenzorg wordt door de verwijzer bepaald.

Kosten voor het niet nakomen van afspraken
De kosten van het consult worden bij u in rekening gebracht wanneer de afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd.
Deze kosten kunnen we niet via de verzekering declareren.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig.

 

Vergoeding Generalistische Basis GGZ Met alle ziektekostenverzekeraars heeft Psychologenpraktijk Oog een contract afgesloten voor 2019. Wij hebben een verwijsbrief nodig van uw huisarts, uw verzekeringsnummer, uw ID en uw Burgerservicenummer nodig om de kosten direct bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren. Binnen de Generalistische basis GGZ worden vier categorieën onderscheiden (kort, middel, intensief, chronisch). Afhankelijk van uw problematiek wordt u binnen 1 van deze categorieën behandeld. Hoe zwaarder de categorie, des te meer tijd uw behandeling mag kosten. De tijd die besteed wordt aan uw behandeling betreft de momenten waar u als cliënt bij aanwezig was (directe tijd), maar ook de zogenaamde indirecte tijd die uw behandelaars in uw behandeling hebben geïnvesteerd. Voorbeelden van indirect cliëntgebonden tijd zijn het schrijven van een behandelplan, een brief naar de huisarts of intern overleg met medebehandelaars. Bij de meeste zorgverzekeringen kunnen wij de kosten direct declareren. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. Deze factuur zal in de meeste gevallen gedeeltelijk of geheel door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Zorg in de generalistische basis GGZ is van invloed op uw eigen risico. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Vergoeding Specialistische GGZ Psychologenpraktijk Oog heeft niet met alle ziektekostenverzekeraars een contract afgesloten voor 2019. De vergoeding in de specialistische GGZ wordt in een diagnose behandel combinatie (DBC) gefactureerd. Verrekenen via DBC’s wil zeggen dat gedurende uw behandeling alle tijd die wordt besteed aan uw behandeling, wordt geregistreerd. Op het einde van uw behandeling of na een jaar, wordt alle geregistreerde tijd samengevoegd in één factuur. Hierbij spelen niet alleen de momenten waar u als cliënt bij aanwezig was een rol, maar ook de zogenaamde indirecte tijd die uw behandelaars in uw behandeling hebben geïnvesteerd. Voorbeelden van indirect cliëntgebonden tijd zijn het schrijven van een behandelplan, of een brief naar de huisarts of intern overleg met medebehandelaars. Bij de meeste zorgverzekeringen (waar we een contract mee hebben) kunnen wij de kosten direct declareren. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. Deze factuur zal in de meeste gevallen gedeeltelijk of geheel door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

 

Vergoeding voor jeugd-GGZ

De zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vanaf 2015 door gemeentes bekostigd. Psychologenpraktijk Oog biedt generalistische basis GGZ en specialistische GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Er geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Wel is een verwijzing noodzakelijk.

Komt u niet in aanmerking voor verzekerde zorg? Binnen Oog voor Groei zijn verschillende mogelijkheden om u snel en zonder verwijzing verder te helpen. Meer informatie vindt u hier.

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->