Kosten en vergoeding

oogPsychologenpraktijk Oog is een erkende praktijk voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Lichte tot matige psychische aandoeningen vallen onder de GBGGZ Meervoudige, complexe psychische aandoeningen worden behandeld in de gespecialiseerde GGZ.

Ketenzorg
Neemt u deel in het ketenzorgprogramma Pozob of DOH, dan gelden er andere regels. De consulten worden niet door uw zorgverzekering vergoed, maar bij de huisartsenorganisatie, hierdoor wordt uw eigen risico niet aangesproken. Of u deelneemt in de Ketenzorg wordt door de verwijzer bepaald.

Kosten voor het niet nakomen van afspraken
De kosten van het consult worden bij u in rekening gebracht wanneer de afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd.
Deze kosten kunnen we niet via de verzekering declareren.

Om in aanmerking te komen voor (deels) vergoeding is een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig.

Vergoeding Generalistische Basis GGZ
Met alle ziektekostenverzekeraars heeft Psychologenpraktijk Oog een contract afgesloten voor 2019. Wij hebben een verwijsbrief nodig van uw huisarts, uw verzekeringsnummer, uw ID en uw Burgerservicenummer nodig om de kosten direct bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren. Binnen de Generalistische basis GGZ worden vier categorieën onderscheiden (kort, middel, intensief, chronisch). Afhankelijk van uw problematiek wordt u binnen 1 van deze categorieën behandeld. Hoe zwaarder de categorie, des te meer tijd uw behandeling mag kosten. De tijd die besteed wordt aan uw behandeling betreft de momenten waar u als cliënt bij aanwezig was (directe tijd), maar ook de zogenaamde indirecte tijd die uw behandelaars in uw behandeling hebben geïnvesteerd. Voorbeelden van indirect cliëntgebonden tijd zijn het schrijven van een behandelplan, een brief naar de huisarts of intern overleg met medebehandelaars. Bij de meeste zorgverzekeringen kunnen wij de kosten direct declareren. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. Deze factuur zal in de meeste gevallen gedeeltelijk of geheel door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Zorg in de generalistische basis GGZ is van invloed op uw eigen risico. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding Specialistische GGZ 
Wordt u verwezen voor een behandeling in een Specialistische GGZ traject?
Wij hebben in 2019 niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. We hebben geen contract met zorgverzekeringen welke vallen onder de vlag van VGZ, CZ of Menzis. Dit kan, afhankelijk van uw polis, betekenen dat u zelf een gedeelte van het behandeltraject (DBC) zelf bij moet betalen voordat uw behandeling na de intake daadwerkelijk gestart kan worden.

VGZ:
Aevitae (VGZ), Bewuzt, IZA, IZZ Zorgverzekeraar, Univé, ZEKUR, VGZ, UMC, United Consumers/ VGZ

CZ:
CZ, Nationale Nederlanden, OHRA

Menzis:
Anderzorg, Hema, Menzis, PMA

Bij de zorgverzekeraars vallend onder CZ en Menzis kunnen wij helaas niet rechtstreeks de kosten bij uw zorgverzekeraar van de behandeling declareren. Ze accepteren geen zogenaamde “Akte van Cessie”. Wij zullen de factuur daarom bij u in rekening brengen aan het einde van uw behandeling. U dient deze dan zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar en daarna Oog psychologen praktijk daarvan betalen.

Eigen bijdrage Specialistische GGZ:
Een eigen bijdrage voor uw behandeling is slechts in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk om de kosten te dekken. Heeft een verzekeraar die hierboven genoemd en heeft u geen restitutiepolis is (de VGZ zorgverzekeraar, CZ zorgverzekeraar of Menzis zorgverzekering) neem dan contact op met ons. administratie@pp-oog.nl
Heeft u een verzekering van Just, Menzis basis voordelig, VGZ Bewuzt Basis, IZZ Basisverzekering, Variant Bewuzt of Univé Zorg Select polis? Er gelden verhoogde eigen bijdragen voor behandeling.

Bent u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar welke valt onder de vlag van VGZ? We mogen gebruik maken van de Akte van Cessie, daarmee geeft u Psychologenpraktijk Oog toestemming om rechtstreeks te declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u de behandeling deels of volledig vergoed.
Met de overige zorgverzekeringen hebben we wel contracten.
!De kosten worden vergoed uit uw basisverzekering, u dient daarom altijd rekening te houden met het verplichte eigen risico. Ongeacht de hierboven omschreven situatie.

Heeft u toch nog vragen over de vergoedingen van uw zorgverzekeraar of wilt u meer informatie over onze behandelmogelijkheden? neem dan contact op met onze cliëntenadministratie.

Vergoeding voor jeugd-GGZ

De zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vanaf 2015 door gemeentes bekostigd. Psychologenpraktijk Oog biedt generalistische basis GGZ en specialistische GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Er geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Wel is een verwijzing noodzakelijk.

 

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->