Zoek
2019_OOG_INTERIEUR_00093

Hoogbegaafdheid

Het komt voor dat hoogbegaafdheid niet alleen maar een kracht is, maar juist een  kwetsbaarheid is geworden. De hoogbegaafdheid is uiteraard geen ziekte, maar dringt wel door in alle aspecten van iemands ontwikkeling. En soms wordt het niet gezien, maar spelen klachten de boventoon.

Wat houdt het in?

De hulpverlening aan mensen waarbij een verwevenheid is met hoogbegaafdheid is niet wezenlijk anders dan voor andere mensen met psychische klachten. Vaak bestaat het uit individuele gesprekken, waarin in geval van een ‘hoog ontwikkelingspotentieel’ rekening gehouden wordt met de (vaak aanwezige) hoge sensitiviteit, de vaak andere manier van denken, de grotere noodzaak aan autonomie, maar ook om herkenning en erkenning van de eenzaamheid en frustratie die zich heeft opgebouwd over de jaren heen.

Bij OOG wordt onder meer door onderlinge consultatie en deskundigheidsbevordering met TweeMC/Psychotherapie en Psychologenpraktijk Frumau gewerkt aan het verbeteren van psychische zorg voor mensen met een hoog ontwikkelingspotentieel.

Praktische informatie

De hulpverlening vindt plaats op onze locatie Bogert 10 te Eindhoven door medewerkers van OOG.

Om bij Oog in behandeling te komen moet er een vermoeden zijn van psychische klachten, zoals een angststoornis, een stemmingsstoornis, of persoonlijkheids-problematiek, of aandachts- en concentratiestoornissen. Hoogbegaafdheid is op zichzelf geen stoornis, dus geeft dat geen toegang tot de ggz-zorg. Bij Oog behandelen we alleen mensen een psychische stoornis in combinatie met hoogbegaafdheid vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven