Zoek

Klachten

Als je een klacht hebt of je bent niet tevreden over bepaalde zaken binnen onze dienstverlening, zien wij graag dat je dit bespreekt met je contactpersoon bij OOG. Als er na dit gesprek geen goede oplossing gevonden is, kun je een officiële klacht indienen.

PROCEDURE

Je kunt een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie of klachtenfunctionaris (zie klachtenregeling cliënten). Hoe je dat doet, lees je in folder als u niet tevreden bent. Als je een klacht in wil dienen, vul je een klachtenformulier of klachtenbehandeling klachtenfunctionaris klachtenbehandeling klachtenfunctionaris in. Dit stuur je naar:

Klachtencommissie
Postbus 242
5900 AE Venlo

Wij hopen natuurlijk dat de klachtenafhandeling naar tevredenheid verloopt.
Mocht dit niet het geval zijn, verwijzen wij je naar de geschillencommissie en  klachtenregeling van onze beroepsvereniging, NIP.

Klokkenluidersregeling

Download hier het model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg

externe vertrouwenspersoon

Is er behoefte aan een externe vertrouwenspersoon?
Mocht de situatie zich voordoen dat u contact wil opnemen met een extern vertrouwenspersoon, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Externe vertrouwenspersoon voor cliënten:
www.AKJ.nl / 088 – 5551000
Hierin is Zorgbelang Brabant een onderaannemer bij AKJ in deze regio;

de contactgegevens zijn:

Jan Walschots – Onafhankelijk vertrouwenspersoon

T: 06-57276912

M: Jwalschots@zorgbelang-brabant.nl

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven