Zoek
2019_OOG_INTERIEUR_00052

Verwijzers

Om in aanmerking te komen voor onze dienstverlening (Eindhoven of Helmond), heeft de cliënt een verwijzing nodig van een (huis)arts of generalist. Wanneer je zelf geen arts of generalist bent, maar je cliënt wel door wilt verwijzen, kun je dat alsnog doen via de huisarts van de cliënt. De cliënt dient zichzelf eveneens aan te melden via onze website.

VERWIJZING

Uitsluitingscriteria voor doorverwijzingen

 • Suïcidaliteit
 • 24-uurs beschikbaarheid nodig
 • Vechtscheidingen
 • Ernstige agressieregulatie problematiek
 • Afhankelijkheid van middelen 
 • IQ<80
 • Medicatievragen alleen in combinatie met een behandeltraject 
 • Buitenregionaal, zie onderstaand overzicht. 

Sinds 2015 zijn wij als zorgaanbieder verplicht om nog strikter te beoordelen of een verwijzing binnen de verzekerde zorg valt. De eisen van verzekeraars zijn als volgt: er dient gespecificeerd te worden binnen welke echelon verwezen wordt (Generalistisch basis GGZ of Specialistisch GGZ)*, de DSM-V stoornis dient duidelijk benoemd te zijn, verwijsdatum en AGB code van verwijzer. Als de verwijzing incorrect is, zijn wij verplicht een nieuwe verwijzing op te vragen. Dit kan vertragend werken. Maakt u bij voorkeur gebruik van Zorgdomein of desgewenst van onze verwijsbrief Format Oog

* Een aantal diagnoses zijn uitgesloten van verzekerde zorg: het gaat om de aanpassingsstoornis, ‘burn out’, relatieprobleem, identiteitsprobleem. Met een verwijzing die deze diagnose bevat kan uw cliënt geen gebruik maken van zorg in de Generalistische basis of Specialistische GGZ.

*Momenteel is er een (tijdelijke) aanmeldstop voor cliënten (16+) voor Specialistische GGZ behandeltrajecten (SGGZ)  Dus adolescenten en volwassenen.

 

Onderstaande stoornissen worden niet behandeld

 • Psychotische stoornissen
 • Leerstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen

Terugkoppeling

De verwijzer ontvangt na het intakegesprek en na het einde van de behandeling een schriftelijk schrijven.
Is er tussentijds behoefte aan overleg, dan kan dat natuurlijk.

Contact voor verwijzers

Tijdens onze spreek(half)uurtjes is er een regiebehandelaar beschikbaar om te overleggen over een eventuele doorverwijzing. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 040-2136462.
(kan gedurende vakantieperiode afwijkend/ beperkt zijn)

Wanneer u ons schriftelijke informatie toe wilt sturen, mag dat gericht worden aan:

Oog Psychologen
Bogert 10, 5612 LZ Eindhoven
administratie@pp-oog.nl
psychologenpraktijkoog@zorgmail.nl 
genderteamzuidnl@pp-oog.nl
(Ook als het locatie Helmond betreft)

Schriftelijke informatie mag gericht worden aan:

OOG Psychologen
Bogert 10, 5612 LZ Eindhoven (Ook als het locatie Helmond betreft)
administratie@pp-oog.nl, psychologenpraktijkoog@zorgmail.nl  of genderteamzuidnl@pp-oog.nl

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven