Zoek
OOG-locatie

Welkom bij OOG

OOG is een algemene praktijk voor psychologie en pedagogiek waar kinderen & jeugd, jong volwassenen en volwassenen terecht kunnen voor psychologische hulpverlening.

OOG PSYCHOLOGEN

Wij verlenen te allen tijden zorg met OOG VOOR JOU. Door niet alleen naar je te kijken, maar je vooral ook te zien. Van daaruit gaan we samen aan de slag. Altijd met een oprechte en oplossingsgerichte aanpak waarbij wij jou (weer) in je kracht zetten en je daarmee in staat stellen jouw specifieke hulpvraag het hoofd te bieden. We denken daarbij altijd in mogelijkheden en niet in beperkingen.

Help ze het zelf te doen,
met hart en ziel
Maria Montessori

Een wereldberoemde uitspraak van Maria Montessori. Zij ontwikkelde een methode die uitgaat van het principe dat alle opvoeding in principe zelfopvoeding is. Dat ieder kind en dus ook ieder mens, van nature een noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Precies vanuit dat principe werken wij bij OOG.

“We gaan uit van mogelijkheden en niet van beperkingen”

Nathalie Silverentand
Speltherapeut/ MBCT trainer

OPRECHTE INTERESSE

Door met oprechte interesse en aandacht naar je te kijken en zo te ondervinden wat jouw behoeften zijn, bieden we de juiste omgeving, materialen en technieken die jou in staat stellen om je verder te ontwikkelen en te groeien. Onze therapieën hebben dan ook niet standaard het karakter van een gesprek tussen 4 muren. Als het past gaan we ook samen de deur uit, ondernemen diverse activiteiten of werken bijvoorbeeld met Virtual Reality toepassingen. Alles op maat en toegespitst op de individuele behoeften van jou, met continu jouw mogelijkheden in het vizier en het uitgangspunt die ten volle te benutten.

MISSIE

Wij zijn er om mensen met psychische problemen, in samenwerking met hun naastbetrokkenen en waar nodig andere organisaties, te helpen met het vinden en ontwikkelen van zoveel mogelijk regie over het eigen leven. Afhankelijk van de zwaarte en impact van de psychische problemen bieden we deze hulp aan binnen de eerste en tweede lijn. Wij werken aan een zo goed mogelijk herstel, waarbij we niet meer en ook niet minder doen dan nodig is, afgestemd op de mens tegenover ons als uniek persoon en variërend van korte, intensieve psychologische behandelingen tot en met procesgerichte trajecten.

VISIE

OOG Psychologen streeft er naar om bekend te staan als een praktijk waarin goede hulpverlening geboden wordt, die voldoet aan de wetenschappelijke normen. Het tegelijkertijd aandacht hebben voor de menselijke maat en het recht doen aan de verschillen tussen ieder, geldt als belangrijke waarde. Wij willen bekend staan als een praktijk waarin systemisch en oplossingsgericht gewerkt wordt en waarin de hulpverleners bekend staan als mensen die in staat zijn om transparant en authentiek te werken, die samenwerking niet schuwen, betrokken zijn en waar nodig net wat buiten de lijntjes durven te kleuren. Binnen het werkgebied van de eerste- en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg wil zij bekend staan als de praktijk om naar toe te gaan voor hulp bij:

  • Infant Mental Health (IMH)
  • Stemmingsproblematiek
  • Gender
  • Angst en trauma gerelateerde problematiek
  • Aandachtstekortstoornissen met of zonder hyperactiviteit
  • Deskundigheid op specifieke methoden als EMDR, Virtual Reality, speltherapie en online behandelen
  • Deskundigheid op de manier waarop problemen zich voordoen en behandeld moeten worden bij adolescenten
  • Behandeling van psychische klachten bij hoogbegaafde mensen
  • Behandeling van psychische klachten bij ouderen

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven