Kwaliteit

Bij onze praktijk staan goede hulpverlening en tevreden cliënten boven alles. Daarom investeert de praktijk in kwaliteit: van haar medewerkers, van het zorgaanbod en van de organisatie als geheel.

Kwaliteitsstatuut ggz – instelling

Logo ISO certificering

Systeem certificaat ISO 2017 OOG

Certificering
Bij Oog hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Daarom hebben wij besloten ons kwaliteitsmanagementsysteem te willen laten toetsen aan de ISO 9001:2015 norm. In deze internationale norm worden eisen gesteld waaraan het kwaliteitsmanagementsysteem dient te voldoen om ISO-gecertificeerd te kunnen worden. Psychologenpraktijk Oog is sinds juli 2017 officieel ISO-gecertificeerd (NEN-EN-ISO 9001:2015). Het certificaat is geldig voor de volgende scope: Ambulante (jeugd)hulp en begeleiding, basis- en specialistische GGZ: voor kinderen en volwassenen.

Gedragscode
Al onze medewerkers zijn HBO of academisch geschoold en volgen (post-doctorale) cursussen en congressen. Onze medewerkers zijn geschoold in verschillende beroepsgroepen (integratieve therapie, speltherapie, thuiscoaching, orthopedagogiek, psychologie) waarop verschillende beroepscodes van toepassing zijn. De praktijk streeft ernaar de beroepscodes passende bij de beroepsuitoefening na te leven. Hierbij is de beroepscode van de Landelijke Vereniging Eerstelijnspychologen (LVE) leidend.

 

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->