Zoek
2019_OOG_EXTERIEUR_00179

Nieuws

Belangrijke informatie voor de verzekeringen voor 18- en de zorg in het buitenland

Geachte ouders,

Al enige tijd verkeren ouders en jongeren met een indicatiestelling voor endocrinologische behandeling in grote onzekerheid. Het gaat daarbij om lange wachttijden en (uitblijvende) vergoeding door zorgverzekeraars van behandeling in het buitenland. In deze brief, die aan het slot gelukkig goed nieuws bevat, stellen wij u als Genderteam Zuid-Nederland (GZN), graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Zoals u weet is door ons in verband met onvoldoende mogelijkheden voor behandeling en lange wachttijden in Nederland vanaf najaar 2017 samenwerking gezocht met Dr. Daniel Klink, verbonden aan het ZNA Koningin Paolakinderziekenhuis in Antwerpen. Bij de indicatiestelling hier wordt een uiterst zorgvuldige procedure gevolgd, waarbij tussen Mutsaersstichting en het Antwerpse ziekenhuis goede afspraken zijn gemaakt overbehandelverantwoordelijkheid.

Ondanks de grote zorgvuldigheid constateren wij dat sommige zorgverzekeraars de zorg niet of onvolledig vergoeden. Dit veroorzaakt zowel bij ouders als jongeren die het betreft veel onzekerheid en frustratie, die ons bereikt in de vorm van vragen en klachten. Zo ontstond op enig moment het idee om ouders te benaderen voor een korte enquête. Van de 38 ouders die wij vroegen, vulden er 21 de vragenlijst in. De uitkomst sluiten wij hier separaat bij. Kort samengevat: Het GZN en dr. Klink scoren hoog op cliënttevredenheid en communicatie; sommige zorgverzekeraars laag op communicatie en vergoeding. Behalve scores droegen ouders ook tal van verbeterpunten aan

De resultaten van de enquête hebben we onlangs, op 27 november, gepresenteerd op het najaarscongres van het Ministerie van VWS, waar zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen met kwartiermaker en patiëntenorganisaties overlegden over de toekomst van de transgenderzorg.

Wij blijven als GZN in gesprek met zorgverzekeraars die deze zorg nog niet of niet volledig vergoeden. Gelet op de mogelijkheid om voor 1-1-2020 over te stappen naar een andere zorgverzekeraar en/of een andere polis, raden wij u als ouders aan te overwegen over te stappen naar een zorgverzekeraar die deze kosten wél vergoedt. U vindt het overzicht van deze zorgverzekeraars bij de conclusie van de enquête.

Goed nieuws tot slot: VGZ laat ons weten dat besloten is tot het vergoeden van genderzorg op restitutiebasis tot 1 juli 2020, waarbij tot die tijd tevens gewerkt gaat worden aan het afronden van de randvoorwaardelijke condities die aan de samenwerkingsovereenkomst tussen GZN en ZNA Koningin Paolakinderziekenhuis gesteld worden. Uiteraard zijn wij superblij met dit bericht voor alle ouders en jongeren die hierover in onzekerheid zitten. We hopen, samen met de zorgverzekeraar, deze zorg voor alle kinderen en jongeren die hiervan afhankelijk zijn te kunnen blijven bieden.

Daarnaast heeft ook CZ na afloop van het congres aangegeven met GZN in gesprek te willen gaan over verdere vergoeding van deze zorg. Wij zullen u van deze ontwikkelingen op de hoogte houden.

Intussen zijn wij ook in overleg met het Radboud UMC en het Maastrichts UMC om cliënten deze vorm van behandeling zo dicht mogelijk bij huis te kunnen aanbieden. De verwachting is dat het Radboud UMC per maart 2020 gaat starten met jeugdigen jonger dan 16 jaar, waarbij zij deels zullen beginnen met nieuwe trajecten met kinderen uitde regio Nijmegen die op de wachtlijst van zowel het genderteam AUMC als GZN staan, dan wel reeds in behandeling zijn. Zodra wij hierover meer nieuws hebben zullen wij u informeren.

Met vriendelijke groet, Joep Roeffen, klinisch psycholoog/programmacoördinator GZN

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven