Helaas heeft onze praktijk reeds het omzetplafond van Achmea en Menzis 2022 bereikt, hieronder vallen:

Wat is een omzetplafond (zorgplafond) en bij wie geldt het? (zorgwijzer.nl)
Een omzetplafond, ook bekend als zorgplafond, is het maximumbedrag dat een zorgaanbieder mag declareren bij een zorgverzekeraar.
Omzetplafonds bestaan om de stijging van de zorgkosten te beteugelen.

Er ligt een verzoek om ophoging van het omzetplafond bij de zorgverzekeraar. Echter is (nog) niet bekend of en zo ja per wanneer we een evt. ophoging kunnen verwachten.
Ons advies aan u is, wanneer u verzekerd bent bij één van bovengenoemde zorgverzekeraars, om evt. contact op te nemen met de afdeling Zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar. Zij zoeken dan een andere gecontracteerde zorgaanbieder in de regio die de behandeling kan bieden.
Tevens kunt u uw huisarts vragen u naar een andere praktijk te verwijzen. Onze oprecht excuses voor het evt. ongemak.