Theory of Mind (ToM) training

kind2Doelgroep
Kinderen die moeite hebben met sociaal inzicht, zoals emotieherkenning en het inschatten van de gevoelens en gedachten van anderen. De therapie is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar.

Inhoud
Theory of Mind (ToM) houdt in dat je inzicht hebt in hoe anderen denken en voelen. Als je dit inzicht hebt, kun je je gedrag aanpassen op de ander of op de situatie. Hierdoor kun je sociaal adequaat gedrag laten zien.
In de therapie wordt gewerkt aan het vergroten van dit inzicht. Hoe kun je zien dat iemand boos is? En hoe kun je weten waarom iemand verdrietig is? Hoe kun je je het beste opstellen in sociale contacten en hoe kun je rekening houden met jezelf en anderen? In de therapie wordt het Theory of Mind begrip van de kinderen gestimuleerd door gezamenlijke oefeningen, rollenspellen en thuisopdrachten.

Praktische informatie
De therapie vindt wekelijks in de middaguren plaats (na schooltijd) op onze hoofdlocatie aan de Bogert 10 en bestaat uit 8 sessies van een uur. De grootte van de groep varieert van 4 tot 7 kinderen met 1 of 2 therapeuten. Bij de indeling van de groep wordt rekening gehouden met de leeftijd en de hulpvragen van de kinderen. Voorafgaand aan de start van de therapie is er een intakegesprek samen met het kind. Na afloop vinden individuele evaluatiegesprekken plaats.

Voorwaarde
Er wordt van ouders verwacht dat zij hun kind gedurende de therapie ondersteunen bij het maken van de thuisopdrachten en het behalen van hun doelen. Ook leerkrachten kunnen hier waar mogelijk/nodig in betrokken worden.

Kosten/vergoeding
Sinds 2015 wordt de zorg voor jeugd vanuit de gemeente gefinancierd. De zorg die Psychologenpraktijk Oog biedt aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waarin de gezagshouders (meestal ouders) van het kind woonachtig zijn. Er is geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Een verwijzing van een (huis)arts, medisch specialist of gemeentemedewerker (bijvoorbeeld WIJ generalisten uit Eindhoven, Lokale ondersteuningsteams, Centrum voor Maatschappelijke Deelname) is verplicht.

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden via onze website. Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de zorg, dan is een verwijzing van uw (huis)arts of gemeentemedewerker noodzakelijk.

Klik HIER om je aan te melden bij Oog

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->