Pubergroep

puberDoelgroep
Deze groepstherapie is bedoeld voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar die moeite hebben in de sociale omgang, weinig zelfvertrouwen hebben en op zoek zijn naar hun kwaliteiten.

Inhoud
De therapie richt zich op het ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbeeld, ontwikkelen van eigenheid en identiteit, vergroten van de sociaal emotionele weerbaarheid en het aanleren van oplossingsvaardigheden.

Praktische informatie
De therapie vindt plaats in een vaste groep van 5 tot 8 jongeren. Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met de leeftijd en de hulpvragen van de jongeren. De therapie vindt wekelijks in de middaguren plaats op onze hoofdlocatie aan de Bogert 10 en bestaat uit 9 sessies van een uur. Afhankelijk van het aantal jongeren in de groep wordt de therapie gegeven door 1 of 2 therapeuten. Voorafgaand aan de start van de therapie is er een intakegesprek samen met de jongere en na afloop vinden individuele evaluatiegesprekken plaats. De ouders worden uitgenodigd voor een ouderavond vooraf en een evaluatie aan het einde van de therapiereeks. Meer informatie over welke rol de ouders kunnen spelen in het helpen van hun kind zal tijdens de ouderavond besproken worden.

Voorwaarde
Er wordt van deelnemers verwacht dat zij bijdragen aan een veilig en positief groepsklimaat, bereid zijn om naar zichzelf te kijken en daar ook tussen de bijeenkomsten door actief mee bezig zijn.
Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind gedurende de therapie ondersteunen bij het maken van de thuisopdrachten en bij het behalen van hun doelen.

Kosten/vergoeding
Sinds 2015 wordt de zorg voor jeugd vanuit de gemeente gefinancierd. De zorg die Psychologenpraktijk Oog biedt aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waarin de gezagshouders (meestal ouders) van het kind woonachtig zijn. Er is geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Een verwijzing van een (huis)arts, medisch specialist of gemeentemedewerker (bijvoorbeeld WIJ generalisten uit Eindhoven, Lokale ondersteuningsteams, Centrum voor Maatschappelijke Deelname) is verplicht.

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden via onze website. Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de zorg, dan is een verwijzing van uw (huis)arts of gemeentemedewerker noodzakelijk.

Klik HIER om je aan te melden bij Oog

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->