Psychodiagnostisch onderzoek

puberDoelgroep
Een psychologisch onderzoek wordt ingezet wanneer er vragen zijn rondom de ontwikkeling van een kind. De hulpvraag is gericht op het verklaren van gedrag (Hoe komt het dat mijn kind zo moeilijk contact maakt? Hoe komt het dat mijn kind zich niet goed kan concentreren in de klas?) en op het geven van gerichte adviezen ten aanzien van de opvoeding, omgang met het kind en/of behandeling. Onderzoek naar enkelvoudige leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie kan niet geboden worden vanuit onze praktijk.

Inhoud
Bij een psychodiagnostisch onderzoek wordt middels gesprekken, vragenlijsten, observaties en psychologische tests gekeken naar het ontwikkelingsprofiel van uw kind. Zowel sterke kanten als eventuele moeilijkheden in de ontwikkeling worden op deze manier in kaart gebracht. Het kan zijn dat er sprake is van een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of ADHD. Ook kan dat worden uitgesloten door psychologisch onderzoek.
De uitkomsten van psychologisch onderzoek geven niet alleen aan wat er aan de hand is met een kind, maar ook hoe de omgeving hier het beste mee om kan gaan. Er worden adviezen geformuleerd voor zowel de thuis- als de schoolsituatie.

Praktische informatie
Diagnostiek vindt over het algemeen plaats op onze hoofdlocatie aan de Bogert 10. De afspraken worden in overleg met u ingepland door de onderzoeker.

Voorwaarde
In de intakefase wordt er met u besproken of een psychodiagnostisch onderzoek aangewezen is. Hierbij bekijken we bijvoorbeeld samen met u of de leefsituatie van uw kind voldoende stabiel is. Wanneer dat niet zo is, kunnen we niet goed meten of de testresultaten het gevolg zijn van onrust (bijv. echtscheiding, overlijden, anderen indrukwekkende gebeurtenissen).

Kosten/vergoeding
Sinds 2015 wordt de zorg voor jeugd vanuit de gemeente gefinancierd. De zorg die Psychologenpraktijk Oog biedt aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waarin de gezagshouders (meestal ouders) van het kind woonachtig zijn. Er is geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Een verwijzing van een (huis)arts, medisch specialist of gemeentemedewerker (bijvoorbeeld WIJ generalisten uit Eindhoven, Lokale ondersteuningsteams, Centrum voor Maatschappelijke Deelname) is verplicht.

Vergoeding van een psychodiagnostisch onderzoek vindt plaats binnen de specialistische GGZ. Bij schoolpsychologisch onderzoek, herindicatieonderzoeken of wanneer een verwijsbrief ontbreekt, zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van ouders. In dat geval is het mogelijk om psychodiagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek) te laten verrichten binnen de afdeling Oog voor Groei. Het komt voor dat de school de kosten (deels) op zich neemt. Overleg hierover met de school van uw kind.

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden via onze website. Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de zorg, dan is een verwijzing van uw (huis)arts of gemeentemedewerker noodzakelijk.

Klik HIER om je aan te melden bij Oog

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->