MBCT kinderen (en hun ouders)

Growing up fit and strongWat houdt de groepstherapie in?

Ouder-kind Mindfulness is een groepstherapie voor kinderen en voor hun ouders. De kinderen komen 8 keer bij elkaar. Daarnaast zijn er ook vier bijeenkomsten voor de ouders.

Mindfulness is een aandachtstherapie. Door middel van allerlei aandachtsoefeningen wordt gestreefd naar het ontwikkelen van meer gerichte aandacht voor het huidige moment, de adem, gedachten en gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen.

Zowel volwassenen als kinderen hebben het vaak te druk. Kinderen moeten veel, van zichzelf, van school, van de maatschappij. Ze staan voortdurend ‘aan’, klagen over een vol hoofd en krijgen alle prikkels om zich heen maar moeilijk verwerkt. Mindfulness helpt kinderen om een rustpunt in zichzelf te vinden, hun piekergedachten te kunnen verminderen, minder last te hebben van een ‘vol hoofd’ en om te leren gaan met lastige gevoelens zoals boosheid, angst en verdriet.

Om kinderen te helpen om deze bewuste aandacht te ontwikkelen worden ook de ouders meegenomen in de therapie. In vier ouderbijeenkomsten leren zij om ook op een meer bewuste manier naar zichzelf en hun kind te kijken en af te stemmen op hun behoeften, vanuit rust, vertrouwen en acceptatie.

 

Kosten/vergoeding
Sinds 2015 wordt de zorg voor jeugd vanuit de gemeente gefinancierd. De zorg die Psychologenpraktijk Oog biedt aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waarin de gezagshouders (meestal ouders) van het kind woonachtig zijn. Er is geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Een verwijzing (met een vermoedelijke DSMIV stoornis) van een (huis)arts, medisch specialist of gemeentemedewerker (bijvoorbeeld WIJ generalisten uit Eindhoven, lokale ondersteuningsteams, Centrum voor Maatschappelijke Deelname) is verplicht. Heeft u geen verwijzing dan zijn er kosten aan de cursus verbonden.

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden via onze website. Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de zorg, dan is een verwijzing van uw (huis)arts of gemeentemedewerker noodzakelijk.

 

De start datum van deze training wordt later bekend gemaakt.

De ouderavonden vinden plaats op maandag avond van 19:30 tot 21:30 op de volgende data: n.n.t.b.

De bijeenkomsten voor de kinderen vinden plaats op vrijdagen van 16:00 tot 16:45 op de volgende data: n.n.t.b.

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->