Oplossingsgerichte oudercursus

ouderDoelgroep
Ouders die zoeken naar handvatten voor een positieve opvoedingsstijl en betere communicatie met hun kind. In de meeste gevallen is deze cursus een onderdeel van een breder behandelplan rond een kind.

Inhoud
De oudercursus is gebaseerd op de methode Parents’ Skills en bestaat uit workshop met praktische ideeën voor een oplossingsgerichte opvoeding. Er worden verschillende oefeningen gedaan waarin oplossingsgerichte vaardigheden worden aangeleerd voor de opvoeding van en communicatie met uw kind. Ook is er gelegenheid ervaringen uit te wisselen en zodoende van elkaar te leren.

De thema’s voor de cursusavonden zijn als volgt:
• Reageren op ongewenst gedrag van kinderen, uitnodigen tot positief gedrag en dit versterken door kinderen te complimenteren.
• Alle neuzen in de goede richting! Het versterken van ouderlijke samenwerking.
• Creatieve manieren om kinderen te helpen hun problemen op te lossen.
• Wel of geen straf? Kinderen coachen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties.
• Terugkomavond; delen van ervaring en hoe verder?

Praktische informatie
De oudercursus vindt plaats in de ochtend- of avonduren op onze hoofdlocatie aan de Bogert 10. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Voorwaarde
Er wordt van deelnemers verwacht dat zij bijdragen aan een veilig en positief groepsklimaat, bereid zijn om naar zichzelf te kijken en daar ook tussen de bijeenkomsten door actief mee bezig zijn.

Kosten/vergoeding
Sinds 2015 wordt de zorg voor jeugd vanuit de gemeente gefinancierd. De zorg die Psychologenpraktijk Oog biedt aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waarin de gezagshouders (meestal ouders) van het kind woonachtig zijn. Er is geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Een verwijzing van een (huis)arts, medisch specialist of gemeentemedewerker (bijvoorbeeld WIJ generalisten uit Eindhoven, Lokale ondersteuningsteams, Centrum voor Maatschappelijke Deelname) is verplicht.

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden via onze website. Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de zorg, dan is een verwijzing van uw (huis)arts of gemeentemedewerker noodzakelijk.

Klik HIER om je aan te melden bij Oog

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->