MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy voor jongeren

puberWat houdt de groepstherapie in?

Jongeren hebben het vaak (te) druk en er komt heel veel op hen af. Jongeren kunnen het gevoel hebben veel te moeten, van zichzelf, van school, soms ook van hun ouders, leeftijdsgenoten en van de maatschappij. Ze staan voortdurend ‘aan’, staan voor allerlei uitdagingen en kunnen hierin veel stress ervaren. Dit kan zich o.a. uiten in een ‘vol hoofd’, depressieve gevoelens, piekergedachten, onzekerheid, overspoeld worden door emoties en de vele prikkels in en om zich heen moeilijk verwerkt krijgen.

Mindfulness helpt jongeren om het rustpunt in zichzelf te vinden. Van daaruit kunnen ze leren omgaan met de uitdagingen die op hun pad komen. Ze leren zichzelf beter kennen en ontwikkelen meer innerlijke rust, (zelf)vertrouwen, en (zelf)acceptatie. Zo leren ze om te gaan met allerlei signalen van stress, gevoelens van somberheid en beter voor zichzelf te zorgen.

Mindfulness voor jongeren is een groepstherapie voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar oud. Er zijn 8, meestal wekelijkse, bijeenkomsten van anderhalf uur. Mindfulness is een aandachtgerichte cognitieve therapie. Door middel van aandachtsoefeningen, het nabespreken hiervan en het thuis regelmatig oefenen, wordt gestreefd naar het beter leren herkennen en hanteren van stress en allerlei vormen van ongemak. De oefeningen zijn op maat van jongeren gemaakt, en er wordt gewerkt met concrete en herkenbare situaties uit hun leefwereld. We werken aan het ontwikkelen van meer gerichte en bewuste aandacht voor het huidige moment, gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. De adem is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Kosten/vergoeding
Sinds 2015 wordt de zorg voor jeugd vanuit de gemeente gefinancierd. De zorg die Psychologenpraktijk Oog biedt aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waarin de gezagshouders (meestal ouders) van het kind woonachtig zijn. Er is geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Een verwijzing (met een vermoedelijke DSM-V stoornis) van een (huis)arts, medisch specialist of gemeentemedewerker (bijvoorbeeld WIJ generalisten uit Eindhoven, lokale ondersteuningsteams, Centrum voor Maatschappelijke Deelname) is verplicht. Heeft u geen verwijzing dan zijn er kosten aan de cursus verbonden.

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden via onze website. Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de zorg, dan is een verwijzing van uw (huis)arts of gemeentemedewerker noodzakelijk.

Een voorwaarde om deel te nemen is ook de motivatie om thuis actief aan de slag te gaan en te oefenen. Vóór deelname van de therapie vindt er een intakegesprek met de therapeut plaats.

De bijeenkomsten voor de jongeren vinden plaats op  donderdag van 16:00 tot 17:30 vanaf 29 augustus 2019 (tweede schoolweek). Deze loopt tot 24 oktober met 8-wekelijkse contacten van 1,5 uur, m.u.v. 17 oktober i.v.m. de herfstvakantie.

 

 

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->