2019_OOG_INTERIEUR_00048

Laatste update m.b.t. Coronavirus (COVID-19)

CORONAVIRUS

Maart 2022

Wat fijn, we mogen weer terug naar ‘ normaal’. 

Binnen onze praktijk hanteren we de basisregels welke helpen om besmettingen van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Blijf alert!

  • Was vaak en goed je handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Voel je vrij om jouw mondmasker te dragen
  • Geef elkaar de ruimte
  • Houd afstand daar waar mogelijk
  • We zorgen voor zoveel mogelijk voldoende frisse lucht
  • Klachten? Blijf thuis en doe een test
  • Blijf zelftesten gebruiken

Voor alle nieuw(st)e landelijke maatregelen zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Januari 2022

We vragen nog steeds eenieder om daar waar mogelijk afstand te blijven houden, en wanneer iemand verzoekt om de 1.5 m afstand te houden dit te respecteren.
Geef elkaar de ruimte !

Medische mondneusmaskers II / IIR :
Binnen onze praktijk draagt iedereen een medisch mondneusmasker II of IIR.
Deze mag af wanneer je zit en 1.5 m afstand van iemand anders kan houden.
Je herkent deze medische mondneusmaskers aan de beschrijving II of IIR op de verpakking.

Online afspraken blijven we inzetten, zeker bij Corona gerelateerde klachten.

  Ventilatie is belangrijk, we zorgen dat de behandelkamers regelmatig geventileerd worden.

Voor alle nieuw(st)e landelijke maatregelen zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Oktober 2021
Daar waar kan weer terug naar “normaal”

We vragen eenieder om daar waar mogelijk afstand te blijven houden, en wanneer iemand verzoekt om de 1.5m afstand te houden dit te respecteren.
Geef elkaar de ruimte !

– Online afspraken blijven we inzetten, zeker bij Corona gerelateerde klachten.

– ventilatie is belangrijk, we zorgen dat de behandelkamers regelmatig geventileerd worden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

16 oktober 2020
Momenteel is beeldbellen de norm

Gezien de aanscherping van de maatregelen m.b.t. het Coronavirus, worden zoveel mogelijk afspraken telefonisch of via beeldbellen gedaan, dit om de gezondheidsrisico’s voor elkaar te beperken.
Wanneer dat voor uw afspraak van toepassing is zult u daarover geïnformeerd worden door de behandelaar zelf. Meestal per email of via een Portal bericht. Heeft u nog vragen over bovenstaande? Belt u dan met de praktijk: 040-2136461. 
Wanneer u wel 1 van onze locaties bezoekt verzoeken wij u een mondkapje te dragen. Wanneer u (bijv. bij speltherapie) als begeleider uw kind komt brengen en halen, vragen we u niet te wachten in de gezamenlijke wachtruimte maar buiten een frisse neus te halen.
Wij vertrouwen op wederzijds begrip.

31 juli 2020
Voor iedereen geldt dat het reisadvies van de overheid moet worden opgevolgd.

Bent u afkomstig uit Antwerpen, op vakantie geweest in Kroatië, of ander “Oranje” gebied, dan geldt dat deze persoon twee weken in quarantaine moet. Er zijn geen afwijkingen in het landelijke beleid voor de hulpverlening. Cliënten dienen in thuisquarantaine te blijven en mogen gedurende die periode dus ook geen bezoeken afleggen aan bijv. Oog Psychologen. Alternatief kan zijn een afspraak via beeldbellen.

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de overheid ingrijpende maatregelen getroffen. Onze organisaties zijn reeds in februari gestart met de voorbereidingen om de continuïteit van de zorgprocessen mogelijk te maken. Er is een crisisteam ingericht dat de ontwikkelingen nauwgezet volgt en hierop voortdurend anticipeert. Dagelijks vinden er briefings plaats om het personeel en cliënten voor te lichten en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Hierin worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.
Oog psychologen kiest voor stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueert de zorg voor haar cliënten. De behandelingen zullen doorgang vinden, daar waar kan telefonisch of via beeldbellen en indien noodzakelijk (in gezamenlijk overleg) face2face. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende bescherming te zorgen voor cliënten en medewerkers. 

Dat wil zeggen dat wachten in de wachtkamer geminimaliseerd moet worden. Verzoek aan u, als (begeleider van) cliënt niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de afspraak naar binnen te komen. Begeleider die niet aansluit bij de afspraak/ behandeling verzoeken wij buiten het pand te wachten.

Mocht u nog vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelaar of via het algemene telefoonnummer: 040-2136461

Zondagmiddag, 15 maart 2020, heeft de overheid bekend gemaakt dat de scholen en kinderopvang tot 6 april hun deuren sluiten. Allemaal maatregelen die noodzakelijk zijn om deze pandemie te stoppen. Oog Psychologen streeft ernaar de zorg voor haar cliënten zoveel mogelijk te continueren. Wij zullen tijdens onze openstelling daar waar mogelijk afspraken door laten gaan. Dit kan zijn face2face, beeldbellen (LifeSize) of telefonisch. Daarnaast treffen wij extra hygiëne maatregelen.

Wij willen u dringend vragen om onze locatie niet te bezoeken op het moment dat u of uw kind luchtwegklachten (hoesten) en/of koorts (>38 graden) heeft.

Wij vertrouwen op uw begrip en gaan ervan uit dat wij met deze maatregelen tegemoetkomen aan de totale gezondheid en welbevinden.

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven