Integriteit en privacy

oogWanneer u naar een psycholoog gaat, is het erg belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat diegene die u helpt, dit naar beste kunnen doet en daarbij uw belang centraal stelt. De praktijk stelt vertrouwen en deskundigheid als een belangrijk kenmerk van de hulpverlening. In het volgende gedeelte informeren we u over het beleid van de praktijk aangaande privacy.

Second opinion
Als client kunt u een second opinion aanvragen. Ook de psycholoog kan een second opinion aanvragen. Dit gebeurt in overleg met de client.

Wet geneeskundige behandelings overeenkomst
De praktijk is gehouden aan de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Dit document ligt ter inzage op de praktijk en het is beschikbaar via deze link. De belangrijkste onderwerpen uit dit document en de manier waarop wij binnen onze praktijk invulling geven aan die onderwerpen kunt u nalezen door hieronder te klikken.

Plichten van de cliënt
Informeren van de hulpverlener: De cliënt informeert de zorgverlener naar beste kunnen over zijn situatie en alle relevante informatie die daarop betrekking heeft. Dat betekent dat we erop vertrouwen dat u aan uw behandelaar alle informatie verstrekt die belangrijk is voor de hulpverlening. Doet u dit niet, dan maakt u het voor uw behandelaar erg moeilijk om u op een goede manier verder te helpen.

• Meewerken aan de behandeling:
De cliënt verleent zijn medewerking aan de behandeling en volgt adviezen zo goed mogelijk op.

• Betaling:
De cliënt betaalt zijn zorgverlener (in veel gevallen via zijn/haar zorgverzekering).

Rechten van de cliënt
• Informed consent:
Cliënt heeft het recht om geïnformeerd te worden over zijn/haar behandeling en de afspraken binnen de praktijk. Cliënt geeft toestemming voor en mag meedenken over de behandeling die wordt uitgevoerd.

• Inzage dossier:
Cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Er zijn hierbij wel beperkingen.

• Bewaartermijn dossier:
Het papieren dossier wordt 15 jaar bewaard.

• Privacy:
Cliënt heeft recht op bescherming van zijn/haar privacy.

U kunt via de volgende link: Privacy Statement OOG uitgebreidere informatie vinden in het kader van de AVG.

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->