Search
2019_OOG_INTERIEUR_00039

GROEI

Groei is een onderwijs-zorg arrangement voor kinderen en jeugdigen die te maken hebben met (dreigende) uitval binnen het onderwijs en/of reguliere behandeling. Het doel van Groei-trajecten is om tot een nieuw toekomstperspectief te komen op basis van successen. Het traject wordt gekenmerkt door een drieluik van begeleiding, behandeling en onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit de visie 1 kind 1 plan, waarbij de jeugdige en zijn/haar sociaal netwerk onlosmakelijk onderdeel uitmaken van een succesvol traject. 

WAAROM

Groei gelooft in het ontplooien van talent, in het ontwikkelen van perspectief en streeft samen naar vooruitgang. “Dat wat je aandacht geeft, groeit”. Voor hen die binnen het regulier of speciaal onderwijs uitvallen biedt Groei een Onderwijs-zorgarrangement (OZA). Ook in situaties waar er sprake is van dreigende schooluitval kan Groei ondersteuning bieden. Binnen deze tijdelijke voorziening wordt er middels een drieluik van begeleiding, behandeling en onderwijs in nauwe samenwerking met de jeugdige en zijn/haar systeem toegewerkt naar een versteviging of een teruggeleiding binnen het onderwijs. In enkele gevallen blijkt dit minder haalbaar en wordt er gekeken naar een alternatief toekomstperspectief, zoals arbeid of dagbesteding.

HOE

Zowel individueel als in groepsverband met groepsgenoten wordt door vaste begeleiders samen met de jeugdige gewerkt aan persoonlijke hulpvragen, het weer in eigen kracht komen te staan en allerlei (studie)vaardigheden. Er wordt een passend weekprogramma opgesteld met verschillende activiteiten. Door te doen, wordt er geleerd. Middels het opdoen van succeservaringen wordt het onderwijs, vormgegeven door de school van herkomst of De Wijnberg, geleidelijk uitgebouwd. Door de betrokkenheid van een gedragsdeskundige wordt er meegedacht over dat wat nodig is om gemeenschappelijke doelen te behalen. Diagnostiek en diverse vormen van therapie behoren tot de mogelijkheid om aanvullend op de begeleiding in te zetten. Tevens bieden wij ondersteuning aan ouders, aangezien zij eveneens een belangrijke rol hebben in het groeiproces. Daarbij stemmen we frequent af met alle betrokkenen zoals ouders, begeleiders, behandelaren, onderwijzers en verwijzers om zodoende gemeenschappelijke doelen te bepalen en te evalueren.

WAAR

Binnen Groei is sprake van een nauwe samenwerking tussen OOG psychologen, Grijp het Leven, de school van herkomst en/of De Wijnberg. Deze onderwijs-zorg arrangementen worden vorm gegeven in de regio een 10 voor de Jeugd op onze locatie op de Kasteel-Traverse 82A, te Helmond.

Voor meer informatie over Groei kunt u terecht bij Janneke Driessen, teamcoördinator Groei via 06-37198224 en/of
Willemijn Selten, Orthopedagoog Generalist via 0492 871000

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven