Heeft mijn zorgverzekeraar in 2019 een overeenkomst met Psychologenpraktijk Oog?

Naamloos

Financiële richtlijnen voor 2019 voor onze cliënten.

Generalistische Basis GGZ

Psychologenpraktijk Oog heeft voor 2019 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten voor de Generalistische Basis GGZ. Bent u verwezen voor (en wordt u uiteindelijk behandeld in) een Generalistisch Basis GGZ traject? Uw behandeling declareren wij dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. De kosten worden vergoed uit uw basisverzekering, u dient daarom alleen rekening te houden met het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar en niet met een extra eigen bijdrage zoals bij een aantal ongecontracteerde zorgverzekeraars in de Specialistische GGZ.

Specialistische GGZ

Wordt u verwezen voor een behandeling in een Specialistische GGZ traject?
Wij hebben in 2019 niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. We hebben geen contract met zorgverzekeringen welke vallen onder de vlag van VGZ, CZ of Menzis. Dit kan, afhankelijk van uw polis, betekenen dat u zelf een gedeelte van het behandeltraject (DBC) zelf bij moet betalen voordat uw behandeling na de intake daadwerkelijk gestart kan worden.

VGZ:
Aevitae (VGZ), Bewuzt, IZA, IZZ Zorgverzekeraar, Univé, ZEKUR, VGZ, UMC, United Consumers/ VGZ

CZ:
CZ, Nationale Nederlanden, OHRA

Menzis:
Anderzorg, Hema, Menzis, PMA

Bij de zorgverzekeraars vallend onder CZ en Menzis kunnen wij helaas niet rechtstreeks de kosten bij uw zorgverzekeraar van de behandeling declareren. Ze accepteren geen zogenaamde “Akte van Cessie”. Wij zullen de factuur daarom bij u in rekening brengen aan het einde van uw behandeling. U dient deze dan zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar en daarna Oog psychologen praktijk daarvan betalen.

Eigen bijdrage Specialistische GGZ:

Een eigen bijdrage voor uw behandeling is slechts in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk om de kosten te dekken. Heeft een verzekeraar die hierboven genoemd en heeft u geen restitutiepolis is (de VGZ zorgverzekeraar, CZ zorgverzekeraar of Menzis zorgverzekering) neem dan contact op met ons. administratie@pp-oog.nl
Heeft u een verzekering van Just, Menzis basis voordelig, VGZ Bewuzt Basis, IZZ Basisverzekering, Variant Bewuzt of Univé Zorg Select polis? Er gelden verhoogde eigen bijdragen voor behandeling.

Bent u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar welke valt onder de vlag van VGZ? We mogen gebruik maken van de Akte van Cessie, daarmee geeft u Psychologenpraktijk Oog toestemming om rechtstreeks te declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u de behandeling deels of volledig vergoed.
Met de overige zorgverzekeringen hebben we wel contracten.
!De kosten worden vergoed uit uw basisverzekering, u dient daarom altijd rekening te houden met het verplichte eigen risico. Ongeacht de hierboven omschreven situatie.
Heeft u toch nog vragen over de vergoedingen van uw zorgverzekeraar of wilt u meer informatie over onze behandelmogelijkheden? neem dan contact op met onze cliëntenadministratie.

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->