Groepstherapie

ouder

Psychologenpraktijk Oog biedt een uitgebreid groepsaanbod aan, passend bij diverse hulpvragen. Bij de start van het traject bij Oog wordt besproken in welke groepsbehandeling je vraag past. In een groep ga je aan de slag met de individuele doelen die je met de behandelaar hebt opgesteld. We geloven dat groepsbehandeling ook werkt doordat het extra bijdraagt aan het gevoel van herkenning en verbinding. Dat je niet de enige bent, werkt herstellend en normaliserend. Voor ouders geldt dat zij een belangrijke spil zijn om hun kind te begeleiden in het proces. Je helpt je kind om de opgedane kennis en ervaringen in de thuissituatie toe te passen en ervaringen uit te breiden naar de andere leefgebieden (school, sociale contacten, vrije tijd). Op basis van voortschrijdende inzichten is het groepsaanbod van Oog in 2018 herzien en uitgebreid.

Wat is het groepsaanbod?

– MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy
een groepsaanbod voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, voor jongeren van 13 tot 18 jaar en voor volwassenen vanaf 18 jaar.
MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy jongeren
MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy voor kinderen (en ouders)

– Psycho-educatiegroepen voor ouders
voor ouders met kinderen waarbij sprake is van ADHD, voor ouders met kinderen waarbij sprake is van ASS (autisme spectrum problematiek).

– Cognitieve gedragstherapie groep voor kinderen met internaliserende problematiek
voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die last ervaren van hun stemming, angst of vermijdingsklachten.
Cognitieve gedragstherapie groep voor kinderen

– Therapiegroepen voor pubers
puberjongens van 13 tot 17 jaar en pubermeiden van 13 tot 17 jaar die moeite hebben in de sociale omgang, weinig zelfvertrouwen hebben en op zoek zijn naar hun kwaliteiten.
Pubermeidengroep / Puberjongensgroep

– Runningtherapiegroep
een groep met open instroom voor pubers in de leeftijd van 14 tot 18 jaar die het moeilijk vinden in beweging te komen bij angst of stemmingsklachten.
Running therapie voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar

Hoe worden groepen ingedeeld?
Kinderen worden ingedeeld op basis van klacht/hulpvraag en leeftijd. Ook wordt gekeken naar het niveau van het kind en zijn of haar temperament (‘type kind’).
Voordat een groep start wordt in overleg met ouders en kind het individuele doel vastgesteld.

Wanneer starten de trainingen?
De meeste groepen starten meerdere keren per jaar. Bij het plannen van de groepen wordt rekening gehouden met schoolvakanties. Aanmelding kan ook tussentijds, we maken gebruik van een instroomlijst.

Door wie worden de trainingen gegeven?
Afhankelijk van het aantal kinderen in de groep en het soort groep worden de trainingen gegeven door één of twee behandelaren.
Dat zijn behandelaren die deel uitmaken van één van de teams van psychologenpraktijk Oog. De behandelaar is (GZ-)psycholoog of (ortho)pedagoog.

Hoe weet ik welke training het meest zinvol is voor mijn kind?
De behandelaar met wie je het behandelplan opstelt, zal samen met jullie als ouders en het kind bespreken welke groep het meest passend is bij de hulpvraag.

 

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->