Zoek
gender

In behandeling bij GZN

Ons enthousiaste team bestaat uit (GZ)-psychologen, klinisch psychologen, psychiater(s), seksuologen, orthopedagogen, een speltherapeut, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een jeugdarts en systeemtherapeuten.

Wie zijn wij als team

Het genderteam Zuid-Nederland is opgestart in samenwerking met de Mutsaersstichting, omdat de wachtlijsten voor (trans)genderzorg in Nederland opliepen en er meer vraag was naar genderzorg. We hebben veel contacten met andere genderspecialistenteams, zoals in het VUMC in Amsterdam en het Radboud UMC in Nijmegen.

Verder hebben we samenwerkingsafspraken voor verwijzingen naar samenwerkingspartners.

Wil jij onze hulp?

Meld je dan nu aan

Gendertraject

Fase 1: De intakefase

Als je aanmelding volledig is en je op de wachtlijst staat, dan word je zodra je aan de beurt bent, uitgenodigd voor een eerste contact. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en verkennen we jouw hulpvragen. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen en wordt er informatie gegeven over het traject. Een enkele keer komt het voor dat er een tweede intakegesprek plaatsvindt. Als jouw hulpvragen bij het genderteam passen, wordt er op basis van dit intakegesprek een eerste behandelplan gemaakt. Als jij daar akkoord mee gaat wordt de volgende fase opgestart.

Fase 2: De diagnostiekfase

Tijdens deze fase wordt psychologisch onderzoek gedaan door middel van een aantal gesprekken met een psycholoog/orthopedagoog en aanvullende vragenlijsten. Er wordt onder andere gekeken naar wie jij als persoon bent, hoe jouw (gender)ontwikkeling is verlopen, hoe je huidige situatie er uit ziet en hoe je met lastige situaties of moeilijkheden omgaat. Het doel is om te onderzoeken of er sprake is van genderdysforie en/of welke behandeling nodig en wenselijk is en hoe deze er uit komt te zien. In een evaluatiegesprek wordt samen met je behandelaar op de diagnostiekfase teruggekeken en worden er al dan niet nieuwe doelen gesteld voor de komende periode.

Fase 3: Behandelfase

Sociale transitie en relationele transitie
Met de sociale transitie bedoelen we: gaan leven in je gewenste genderrol (los van de medische transitie). Daarbij kan je denken aan: een coming out doen, de kleding dragen die je wilt dragen, of je nieuwe naam en gewenste aanspreekvorm bekend maken bij jouw omgeving. De relationele transitie betekent: hoe gaan anderen om met jouw transitieproces en begrijpen jullie elkaar? Als je moeilijkheden ervaart of vastloopt in de sociale of relationele transitie, dan onderzoeken we samen waar dat door komt en bieden wij behandeling hiervoor.

Medische transitie
Onder de medische transitie verstaan wij: het veranderen van het lichaam. Dit kan door middel van hormonen (puberteitsremming of cross-seks hormonen) of operaties. Wij doen indicatiestellingen voor deze medische behandelingen en verwijzen door naar een van onze samenwerkingspartners. Daarnaast bieden wij op dit gebied ook psychologische follow-up gesprekken volgens de zorgstandaard.

Juridische transitie
Wens je officieel je geslacht laten wijzigen? Bij het Genderteam Zuid-Nederland zijn twee deskundigen transgender werkzaam die de juridische beoordeling geslachtsaanpassing ofwel wettelijke transitie uitvoeren. Momenteel is deze module beschikbaar voor cliënten: die in traject zijn, de diagnostiekfase doorlopen hebben, (grotendeels) door het leven gaan in de gewenste genderrol. Ben je in de leeftijd tussen 16 – 18 jaar, dan is instemming van de gezaghebbende ouders nodig. Heb je de wens voor een wettelijke transitie dan maak je dat tijdens jouw traject kenbaar bij je behandelcoördinator. Cliënten die (nog) niet in zorg zijn van Genderteam Zuid-Nederland en toch al een verzoek hebben voor de wettelijke transitie kunnen zich richten tot de deskundigen die aangegeven staan op Aanwijzing ‘Deskundige transgenders’ | CIBG. Meer informatie over de geslachtsaanpassing is te vinden in de Wet ‘Wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte’.

Psychologische behandeling
Genderdysfore gevoelens kunnen gepaard gaan met psychische klachten, zoals angst, somberheid, schuldgevoelens, schaamte, piekeren of eenzaamheid. We kijken graag met je mee wat hier een passende behandeling voor is en verwijzen indien mogelijk naar de eigen regio.

Fase 4: follow-up

Gedurende de medische transitie zullen er follow up gesprekken met jouw behandelaar plaatsvinden om het proces te monitoren en eventuele andere wensen verder in kaart te brengen.

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven