2019_OOG_INTERIEUR_00029

Groepstherapie voor kinderen

Er zijn kinderen die verlegen zijn, het moeilijk vinden om aan te geven wat ze wel of niet prettig vinden, moeite hebben om voor zichzelf op te komen, moeite hebben met sociale contacten of slachtoffer zijn van pestgedrag. Speciaal voor deze kinderen geven wij een tweetal trainingen die helpen bij dit soort zaken. Beide trainingen zijn geschikt voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Groepstherapie internaliserende problematiek/ sociale weerbaarheid 8-12 jaar

Tijdens de training/therapie werken kinderen met elkaar in een kleine groep. Er wordt gewerkt aan het aanleren van assertief gedrag, oftewel: hoe kom je zodanig voor jezelf op dat het prettig is voor jezelf en voor de ander? Er is gedurende de training veel aandacht voor het bespreken van sociale situaties, met als doel inzicht te krijgen in het gedrag van jezelf en een ander. De focus ligt op het vergroten van het zelfvertrouwen, positief leren denken en het verbeteren van het zelfbeeld. Ieder kind werkt actief aan zijn of haar eigen leerdoel.

Praktische informatie

De trainingen bestaan uit 7 sessies van een uur. De grootte van de groep varieert van 4 tot 7 kinderen met 1 of 2 therapeuten. Bij de indeling van de groepen wordt rekening gehouden met de leeftijden en hulpvragen van de kinderen. Voorafgaand aan de training is er een individueel intakegesprek met en na afloop een individueel evaluatiegesprek. De ouders zijn hierbij aanwezig.Naast de 7 groepssessies zijn er 3 ouderenbijeenkomsten. Deze zijn een voorwaarde voor deelname en het succes van de therapie. De ouderenbijeenkomsten duren 1,5 uur waarin theoretische achtergronden, groepstrainingen en ervaringen aan bod komen.

 De trainingen en gesprekken vinden plaats op onze hoofdlocatie aan de Bogert 10 in Eindhoven.

Gezondheidscentrum Laan 7,
Laan der Vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop

Parklaan Tongelre,
Insulindelaan 132, 5613 BT Eindhoven

Huisartsencentrum, Heer van Scherpenzeelweg 11,
5731 EG Mierlo

HuisartsenPraktijk het Atrium,
Langstraat 1, 5664 GE Geldrop

Huisartsenpraktijk Engelsbergen,
Maria van Bourgondiëlaan 14, 5616 EE Eindhoven

Huisartsen Kastelenplein, Kastelenplein 172,
5653 LX Eindhoven

Gezondheidscentrum Achtse Barrier,
Fransebaan 586, 5627 RE Eindhoven

Medisch Centrum Aalsterweg (MCA),
Aalsterweg 183, 5644 RA Eindhoven

Psychologenpraktijk Oog, hoofdlocatie
Bogert 10, 2e etage, 5612 LZ Eindhoven