Behandelaanbod Kind en Gezin

 

Psychologenpraktijk Oog voorziet in een breed behandelaanbod. Voor welke behandeling u/uw kind in aanmerking komt, is afhankelijk van uw hulpvraag. In het intakegesprek zal uw behandelaar met u overleggen welke behandeling het beste ingezet kan worden.

Individuele therapie
Wanneer individuele therapie wordt ingezet, worden in overleg met het kind en de ouders de behandeldoelen vastgesteld. In gesprekken met de behandelaar wordt gericht aan de behandeldoelen gewerkt. Lees meer ->

Gezinstherapie / systeemtherapie
Een gezinstherapeut voert gesprekken met een aantal gezinsleden om te kijken hoe de onderlinge communicatie en omgang verbeterd kan worden. Gezinstherapie wordt vaak ingezet als onderdeel van een bredere behandeling… Lees meer ->

Ouderbegeleiding
In gesprekken met de behandelaar wordt gekeken wat een juiste aanpak kan zijn in de omgang met uw kind en hoe de gestelde doelen bereikt kunnen worden. Belangrijk doel is dat u zich weer sterker voelt in uw rol als opvoeder. Lees meer ->

Psychodiagnostisch onderzoek
Bij een psychodiagnostisch onderzoek wordt middels gesprekken, vragenlijsten, observaties en psychologische tests gekeken naar het ontwikkelingsprofiel van uw kind. Zowel sterke kanten als eventuele moeilijkheden in de ontwikkeling worden op deze manier in kaart gebracht. Lees meer ->

Oudercursus autisme
Doel van de oudercursus is het vergroten van het begrip van autisme bij ouders, zodat zij het gedrag van hun kind beter begrijpen en beter weten hoe om te gaan met gedragsproblemen. Lees meer ->

Oudercursus ADHD / ADD
Doel van de oudercursus is het vergroten van het begrip van AD(H)D bij ouders, zodat zij het gedrag van hun kind beter begrijpen en beter weten hoe om te gaan met gedragsproblemen. Lees meer ->

Oplossingsgerichte oudercursus
De oudercursus is gebaseerd op de methode Parents’ Skills en bestaat uit workshop met praktische ideeën voor een oplossingsgerichte opvoeding. Er worden verschillende oefeningen gedaan waarin oplossingsgerichte vaardigheden worden aangeleerd voor de opvoeding van en communicatie met uw kind. Lees meer ->

Sociaal-emotionele weerbaarheidstraining
In de therapie wordt met een kleine groep kinderen gewerkt aan het aanleren van assertief gedrag; zodanig voor jezelf opkomen dat het prettig is voor jezelf en voor de ander. Inzicht in sociale situaties, het vergroten van zelfvertrouwen en positief denken zijn belangrijk onderdelen in deze training. Lees meer ->

Pubergroep 
De therapie richt zich op het ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbeeld, ontwikkelen van eigenheid en identiteit, vergroten van de sociaal emotionele weerbaarheid en het aanleren van oplossingsvaardigheden. Lees meer ->

Mindfulnesstraining
Wat is mindfulness? Steeds meer kinderen hebben al op jonge leeftijd last van stress en lijken niet opgewassen tegen alle prikkels om hen heen. Mindfulness kan er voor zorgen dat kinderen zichzelf makkelijker tot rust kunnen brengen, beter om leren gaan met lastige gevoelens als angst, boosheid en verdriet, minder piekeren over dingen, zich beter op dingen kunnen concentreren en hun zelfvertrouwen kan ervan groeien. Lees meer ->

Intelligentieonderzoek
Met behulp van een uitgebreide intelligentietest (WISC-V/ WAIS-IV) wordt en beeld verkregen van de totale intelligentie, maar vooral ook van het profiel van de verschillende deelgebieden van cognitieve capaciteiten. Hierbij kunt u denken aan talige vaardigheden, visueel-ruimtelijke vaardigheden of de snelheid van informatieverwerking. Lees meer ->

Sociale vaardigheidstraining(Sova) voor kinderen die moeite hebben met sociale situaties
In de groepstherapie SOVA ligt de nadruk op het vergroten en oefenen van sociaal inzicht, sociale vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden. Ieder kind werkt daarnaast aan zijn of haar eigen leerdoel. Uiteindelijk nieuwe vaardigheden leren in lastige sociale situaties en deze kennis toepassen in de dagelijkse praktijk.

In de therapie wordt het Theory of Mind begrip van de kinderen gestimuleerd door gezamenlijke oefeningen, rollenspellen en thuisopdrachten. Lees meer ->

 

 

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->