Aanmeldingsprocedure

ouderAanmelding
U kunt uw kind via onze website aanmelden.

Intake
We kijken in dit gesprek naar de hulpvraag van u/uw kind en naar wat u wilt bereiken met onze hulpverlening.

Behandelplan
Op het einde van het intakegesprek zal uw behandelaar in overleg met u een behandelplan opstellen. In dit behandelplan is vastgelegd wat de behandeldoelen zijn en op welke manier daar aan gewerkt wordt.

Behandeling
De praktijk voorziet in een breed behandelaanbod, waaronder individuele therapie, systeemtherapie en groepstrainingen. Voor meer informatie over het behandelaanbod klik op ‘behandelaanbod’ links op deze pagina.

Evaluatie
Afhankelijk van de duur van de behandeling zal met u tussentijds geëvalueerd worden. Bij afsluiting van het behandeltraject vindt altijd een evaluatiegesprek plaats, waarin we samen kijken in hoeverre de behandeldoelen zijn bereikt.

Afsluiting
De praktijk streeft naar kortdurende behandelingen. We vertrouwen op de sterke kanten van alle kinderen en ouders die hulp vragen. Daarom geloven we dat er snel weer een moment komt dat u het gevoel heeft verder te kunnen zonder onze hulp.

Contact

Psychologen Praktijk Oog
Bogert 10, 2e etage
5612 LZ Eindhoven
040 – 213 64 61
administratie@pp-oog.nl
Bereikbaar: ma t/m vr
van 9:00 – 17:00 uur

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoorde-lijkheid van psychologenpraktijk Oog. Psychologenpraktijk Oog betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website... Lees verder ->